Všeobecné podmínky

 • Karta se vydává zdarma zákazníkovi Pražské plynárenské, a. s., kategorie Domácnost na jeho žádost.
 • Zákazník nesmí mít vůči Pražské plynárenské, a. s., žádné finanční závazky.
 • Karta je určena k identifikaci jejího držitele u partnerů karty, tj. poskytovatelů služeb, kteří držiteli karty nabízí cenově zvýhodněná plnění.
 • Pražská plynárenská, a. s., nepřebírá odpovědnost za služby partnerů karty.
 • Karta je majetkem Pražské plynárenské, a. s., proto držitel karty oznámí její ztrátu nebo odcizení a může požádat zdarma o vystavení nové.
 • Pokud zákazník ukončí smluvní vztah s Pražskou plynárenskou, a. s., nesmí kartu dále používat.
 • Kartu lze získat při osobní návštěvě obchodních kanceláří Pražské plynárenské, a. s.,
  • v Praze 1, Jungmannova 31 (Palác Adria)
  •  v Praze 4, U Plynárny 500 (areál Michle)

O její vydání může Zákazník také požádat prostřednictvím Zákaznického portálu, případně prostřednictvím formuláře.

Vyplněný a podepsaný formulář zašle Zákazník na adresu PP a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1 

 

 

 

 
1 Start 2 Complete

Soubory musí být menší než 5 MB.
Povolené typy souborů: gif jpg png bmp tif txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml rar zip.