ZAREGISTRUJTE SE DO ZÁKAZNICKÉHO PORTÁLU A HRAJTE O SKVĚLÉ CENY

Vyhrajte super mobil a další skvělé cenyCo proto musíte udělat?

  • 1) Být klientem PPAS
  • 2) Zaregistrovat se na
zakaznickyucet.ppas.cz Kompletní pravidla soutěže

Pravidla soutěže
(dále jen „Soutěž“)

1.Pořadatel Soutěže
1.1. Pořadatelem Soutěže je obchodní společnost Pražská plynárenská, a. s., se sídlem
Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČO: 601 93 492, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337 (dále jen „Pořadatel“ nebo „PP, a. s.“).

2.Podmínky účasti v Soutěži a Slosování
2.1. Účastníkem Soutěže může být každý, kdo bude v době konání Soutěže tj. 15.10 2018 až 9.12.2018, zaregistrován na Zákaznickém portále Pražské plynárenské, a.s. (dále jen „Soutěžící“) a bude zároveň splňovat následující podmínky:
2.1.1. má s pořadatelem Soutěže uzavřenou smlouvu na dodávku a odběr zemního plynu/ elektřiny v kategorii domácnost (dále jen „Smlouva“), a tento smluvní vztah je aktivní, tj. neběží výpovědní lhůta směřující k ukončení tohoto smluvního vztahu ani nebylo jiným způsobem zažádáno o jeho ukončení (dohodou, odstoupením apod.),
2.1.2. nemá u pořadatele Soutěže pohledávky po splatnosti (tj. není v prodlení s úhradou předepsané zálohy, případně faktury),  
2.1.3. je registrován na zákaznickém portále pořadatele Soutěže, případně o tuto registraci požádal s doložením potřebných údajů,
2.1.4. na portále pořadatele Soutěže potvrdí zájem o zahrnutí do Soutěže kliknutím na tlačítko „ano chci soutěžit“.
2.2. Splnění výše uvedených podmínek je nutné splnit vždy k datu slosování Soutěže uvedeného v článku 3.1., kdy do příslušného slosování budou zahrnuti všichni účastníci Soutěže, kteří splní daná kritéria bez ohledu na to, zda tato kritéria příslušný účastník splnil či nesplnil v jiném kole slosování.  

3. Losování a uplatnění výhry
3.1. Ze všech účastníků pak budou v době konání soutěže (říjen-prosinec) vždy k 10. dni v měsíci (první losování v listopadu) vylosováni tři výherci, kteří obdrží poukaz v hodnotě 2 000 Kč při losování v listopadu a který budou moci vyměnit za zboží dle vlastního výběru u společnosti Kaufland. V prosinci budou vylosováni tři výherci, kteří získají mobilní telefon HUAWEI Mate 10 Lite.
3.2. Losování proběhne ze všech účastníků Soutěže za účasti tří zaměstnanců PP, a. s.
3.3. Výherce výhry bude do 10 dnů od losování písemně informován na adresu uvedenou v registraci, případně e-mailem nebo telefonicky.
3.4. Nárok na výhru je nutné uplatnit u Pořadatele Soutěže výhradně osobně v obchodní kanceláři PP, a.s., na adrese Národní třída 37, Praha 1, a to prokázáním se platným dokladem totožnosti, a to nejpozději do 31. 12. 2018, jinak nárok na výhru zaniká

4. Ostatní podmínky Soutěže
4.1. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo závazně vykládat tato pravidla Soutěže a jako jediný s konečnou platností rozhodovat případné sporné situace vzniklé v této Soutěži.
4.2. Soutěž je pořádána v souladu s ust. § 2881 občanského zákoníku. Právní vztahy mezi účastníky Soutěže a Pořadatelem soutěže se řídí právním řádem České republiky.
4.3. Pořadatel Soutěže neodpovídá za vady výhry. Výhra v Soutěži není soudně vymahatelná.
4.4. Soutěžící projevuje svou účastí v soutěži (potvrzením na portále) svůj výslovný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, kontaktní adresa a údaje o platbách za účelem vedení této Soutěže zahrnující zejména, nikoli však výlučně, identifikaci účastníků Soutěže, organizaci a vyhodnocení Soutěže, komunikaci s výherci losování a předání výher výhercům.  Pořadatel soutěže (PP, a.s.) zpracovává osobní údaje účastníků Soutěže v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
4.5. Účastník Soutěže svým přihlášením se do Soutěže (viz bod 2.1.4. těchto pravidel) výslovně potvrzuje seznámení a souhlas s pravidly Soutěže.   V Praze dne 1.10.2018