VOKÁL KLUB při Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR

Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České republiky. Organizace realizuje pro nevidomé děti i dospělé různé kulturní akce, výstavy atd.