Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni

Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a hasičích, kteří zahynuli při výkonu své služby. Od konce roku 2005 přibrala do své péče bývalé policisty a hasiče těžce tělesně postižené následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.