Vyúčtování

Vážený zákazníku,


vzhled faktury spolu s vysvětlivkami si můžete prohlédnout zde:


Vysvětlení faktury 


Nedoplatková faktura


Součástí vyúčtování je platební doklad (poštovní poukázka „A“). Platební doklad uhraďte do dne splatnosti hotově na poště, v pokladně naší společnosti nebo jednorázovým příkazem k úhradě ve svém bankovním ústavu. V případě, že máte zvolen způsob úhrady příkazem k inkasu, bude platba vyúčtována automaticky.


Přeplatková faktura


Přeplatek z vyúčtování může být vyplacen prostřednictvím poštovní poukázky „B“ (pouze v kategorii Domácnost), převodem na účet nebo hotově (na vyúčtování je to kolonka – Forma úhrady). Složenku obdržíte jako samostatnou zásilku prostřednictvím České pošty, s. p. Po ukončení data splatnosti uvedeného na složence Vám bude přeplatek vyplacen v pokladně naší společnosti (po předložení poukázky „B“) na adrese: Palác Adria, Jungmannova 31, Praha 1 nebo U Plynárny 500, Praha 4, v návštěvních hodinách od pondělí do čtvrtka 9–18 hod., pátek 9–12 hod.


Nepřesáhne-li přeplatek z vyúčtování do 100,-- Kč, může ho Obchodník zúčtovat v následujícím zúčtovacím období.


Přeplatek z vyúčtování může být vyplacen pouze osobě, která je uvedena na výplatním dokladu, po předložení průkazu totožnosti. V případě, že je zákazník zastupován druhou osobou, předloží plnou moc, která musí obsahovat identifikační údaje obou zúčastněných stran.


Přeplatek je možné vyplatit pouze v případě, že žadatel nemá vůči PP, a. s., žádné pohledávky. V případě pohledávek je přeplatek použit k pokrytí této pohledávky.


Jedná-li se o výplatu přeplatku z úhrad za odběr plynu po zemřelém odběrateli je nutné předložit následující doklady:


Výplata přeplatku za období, kdy ještě odběratel žil:  • pozůstalý(í) dědic(ové) jsou povinni předložit výsledek dědického řízení

  • výplatu přeplatku je nutno provést ve výši odpovídající výši dědického podílu žadatele o vyplacení přeplatku.

Výplata přeplatku za období, kdy již odběratel nežil:  • žadatel o vyplacení přeplatku(ů) je povinen předložit potvrzení o tom, že byl plátcem zálohových plateb (útržky poštovních poukázek, výpisy z účtů) a že mu tedy přeplatek z tohoto titulu náleží. V případě, že toto neprokáže nebude mu přeplatek vyplacen.

  • pokud bude žadatelů o vyplacení přeplatku více, je možné jej vyplatit pouze jednomu, za předpokladu, že předloží souhlasné prohlášení ostatních žadatelů s výplatou do jeho rukou.

Zemře-li odběratel v průběhu zúčtovacího období, je nutné postupovat do doby úmrtí podle bodu 1) a po úmrtí podle bodu 2).

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Volání ze zahraničí:

+420 267 175 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

eru

Energetický regulační úřad

www.eru.cz

Všechny kontakty
10.01.2019
Večerní Prahou aneb po stopách plynových lamp s Pražskou plynárenskou už tuto sobotu 12. 1. 2019! Tentokrát...
21.12.2018
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o úpravě provozní doby v pondělí 31.12.2018....
30.11.2018
Naši lampáři rozvěcují v adventu nejen Karlův most Stejně jako v předchozích letech i letos máte možnost...
27.11.2018
  Dne 26. 11. 2018 proběhlo losování výherců naší soutěže se Zákaznickou kartou, která probíhala v termínu od...
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.