Struktura ceny

EIC KÓD

Jednoznačná identifikace „odběrného a předávacího místa“(plyn). Toto místo je platné v rámci celého území ČR a přechodem k novému dodavateli se nemění

Jednotkové ceny    

Jsou uváděny v souladu s „Cenovým rozhodnutím ERÚ“ (Energetický regulační úřad) v Kč za kWh (kilowatthodina).
Spotřeba je měřena v m3 (metr krychlový), ale při fakturaci je přepočtena na kWh. 1 kWh zemního plynu je takové množství, které odpovídá 1 kWh tepelné energie uvolněné jeho dokonalým spálením.

Spotřeba v kWh = spotřeba v m3*koeficient přepočtu*spalné teplo

Koeficient přepočtu = technická konstanta, závisí na nadmořské výšce, atmosférickém tlaku a umístění plynoměru (vně nebo uvnitř budovy)
Spalné teplo v kWh/m3 =  (cca 10,55 kWh/m3) – průměrný energetický obsah zemního plynu v dané lokalitě v průběhu fakturačního období
Spalné teplo = takové množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením jednotkového množství paliva.

Přepočet spotřeby zemního plynu na kWh provádíme na standardní podmínky používané v plynárenství, tj. 15° C a 101,325 kPa. Spalné teplo zjišťujeme průběžně a pro účely přepočtu ho vypočítáváme ze složení zemního plynu podle ČSN ISO 9676.

Proč došlo k přechodu na kWh?

Změna proběhla v celé ČR. Hlavním důvodem je objektivnější způsob účtování spotřeby zemního plynu. Použitím energetické jednotky (kWh) místo objemové (m3) se eliminují rozdíly v jakosti dodávaného zemního plynu a rozdílné hodnoty atmosférického tlaku při odběru na různých místech v ČR.

Struktura ceny zemního plynu

Platba za ostatní služby dodávky

Komoditní složka ceny   je cenou za odebrané množství plynu. Nepodléhá regulaci Energetického regulačního úřadu.

Stálý měsíční plat  je platbou za služby obchodníka spojené se zajištěním dodávky zemního plynu a s jejím vyúčtováním.

Platba za distribuci

Tyto položky jsou dány cenovým rozhodnutím ERÚ.

Pevná cena za odebraný plyn je cena za přepravu zemního plynu přepravní soustavou a za jeho uskladnění v podzemním zásobníku.

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu představuje fixní náklady distributora. Jde tedy o režijní náklady na držení nonstop dispečinku a pohotovostní služby nebo také poplatek za plynoměr. Tyto složky tvoří stabilní příjem distributora, aby mohl zajistit výše uvedené. Jde o zajištění 24 hodinového servisu, aby dodávky mohly plynule probíhat.  

Platba za služby operátora trhu

je  účtována na základě cenového rozhodnutí č. 06/2009 ERÚ.

 

Daň ze zemního plynu

je stanovena zákonem č. 261/2007 Sb. 
Zákazníci v kategorii „Domácnost“ jsou od placení daně osvobozeni.

                                    

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Volání ze zahraničí:

+420 267 175 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

eru

Energetický regulační úřad

www.eru.cz

Všechny kontakty
10.01.2019
Večerní Prahou aneb po stopách plynových lamp s Pražskou plynárenskou už tuto sobotu 12. 1. 2019! Tentokrát...
21.12.2018
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o úpravě provozní doby v pondělí 31.12.2018....
30.11.2018
Naši lampáři rozvěcují v adventu nejen Karlův most Stejně jako v předchozích letech i letos máte možnost...
27.11.2018
  Dne 26. 11. 2018 proběhlo losování výherců naší soutěže se Zákaznickou kartou, která probíhala v termínu od...
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.