Simple

Zákazníci Pražské plynárenské, a. s., kategorie „Domácnost“ a „Maloodběratel“ mají možnost čerpat produkt SIMPLE.

Produkt SIMPLE může čerpat každý Zákazník společnosti spadající do jedné z výše uvedených zákaznických kategorií, který uzavře tento Dodatek ke stávající Smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu.

Dodatkem se doba trvání Smlouvy upravuje na dobu určitou, a to na 12 měsíců od uzavření dodatku s možností prolongace na další období.

Zákazník může opětovně požádat o uzavření dodatku na čerpání produktu SIMPLE pouze v případě, že uplynulo alespoň 6 měsíců od nabytí platnosti tohoto dodatku.

O změnu v čerpání cenového produktu může zákazník požádat nejdříve 6 měsíců před ukončením platnosti smlouvy změněné tímto dodatkem.

Zákazník nesmí mít vůči Pražské plynárenské, a. s., žádné neuhrazené pohledávky v době podpisu dodatku.

Dnem účinnosti tohoto dodatku zanikají všechny slevy z Ceny za plyn dříve sjednané mezi Obchodníkem a Zákazníkem.

Ke Smlouvě o sdružených službách dodávky může zákazník čerpat vždy pouze jeden z nabízených produktů.

Pražská plynárenská, a. s., si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit nabídku tohoto produktu.

Pražská plynárenská, a. s.,  si vyhrazuje právo kdykoliv Cenu SIMPLE měnit. V případě zvýšení ceny SIMPLE je PP, a.s. povinna Zákazníkovi zvýšení ceny oznámit nejpozději 30 dnů přede dnem účinnosti
změny. V případě, že Zákazník se zvýšením ceny nebude souhlasit, má právo nejpozději 10. den přede dnem zvýšení ceny odstoupit od Smlouvy. Odstoupení musí učinit Zákazník písemně na adresu sídla Obchodníka.

  • Zákazníci kategorie Domácnost jsou fyzické osoby odebírající zemní plyn k uspokojování své osobní potřeby a osobní potřeby členů své domácnosti.
  • Zákazníci kategorie Maloodběratel jsou fyzické osoby, kterým je dodáván plyn pro podnikatelské účely nebo právnické osoby. Jejich roční odběr nesmí převýšit 630 MWh.

Jak slevu získám?

  • Vyplňte v plném rozsahu níže uvedený formulář.
  • Údaje na formuláři, které se nacházejí v červeném rámečku, nevyplňujte. Vyplňuje obchodník. Zákazník vyplní údaje, které se nacházejí v modrém rámečku a podepsanou žádost
  • Odevzdejte do obchodní kanceláře Jungmannova 31 (Palác Adria), Praha 1, nebo U Plynárny 500, Praha 4.
  • Zašlete poštou na adresu: Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1.
  • Žádost se podává ve dvou stejnopisech a v případě potvrzení slevy obdržíte jedno vyhotovení.
  • Dodatek lze uzavřít také s využitím telefonu či e-mailu. Postup naleznete zde.
     

Dodatek "SIMPLE- PLYN" - Platí pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013.
Dodatek "SIMPLE - PLYN" - Platí pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014.

 

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Volání ze zahraničí:

+420 267 175 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

eru

Energetický regulační úřad

www.eru.cz

Všechny kontakty
10.01.2019
Večerní Prahou aneb po stopách plynových lamp s Pražskou plynárenskou už tuto sobotu 12. 1. 2019! Tentokrát...
21.12.2018
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o úpravě provozní doby v pondělí 31.12.2018....
30.11.2018
Naši lampáři rozvěcují v adventu nejen Karlův most Stejně jako v předchozích letech i letos máte možnost...
27.11.2018
  Dne 26. 11. 2018 proběhlo losování výherců naší soutěže se Zákaznickou kartou, která probíhala v termínu od...
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.