Informace pro VO - SO

Informace k dani ze zemního plynu

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část čtyřicátá pátá obsahuje ustanovení o dani ze zemního plynu a některých dalších plynů. Tento zákon ukládá konečnému spotřebiteli povinnost přiznat a zaplatit daň ze zemního plynu (dále jen DzP) dnem dodání plynu.

Od DzP je osvobozen plyn určený k použití, nabízený k prodeji, nebo použitý pro:

a) pro výrobu tepla v domácnostech (DzP se tedy netýká zákazníků kategorie Domácnost) a domovních kotelen,
b) k výrobě elektřiny,
c) kogenerace, pokud je teplo z kombinované výroby elektřiny a tepla dodáváno domácnostem,
d) jako pohonná hmota pro plavby po vodách (nikoli soukromá rekreační plavidla),
e) metalurgické procesy,
f) mineralogické postupy,
g) k jinému účelu než pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, i když při takovém použití vzniká technologické teplo.

Zákazníci, kteří používají zemní plyn určený pro výrobu tepla v domovních kotelnách, mají nárok na odběr zemního plynu osvobozeného od DzP. Pro tento případ je však nutné, aby zákazníci předložili Pražské plynárenské, a.s. čestné prohlášení, že příslušná domovní kotelna splňuje podmínky pro osvobození od DzP v souladu s výše uvedeným zákonem. Dle výkladu Ministerstva financí České republiky se pod pojmem domovní kotelna rozumí:

Domovní kotelnOU SE ROZUMÍ:

  • Kotelna je umístěna přímo v domě, který vytápí, a současně v tomto domě více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.
  • Kotelna je umístěna přímo v domě, který vytápí, a tato domovní kotelna zároveň dodává teplo tepelnými sítěmi do vedlejšího domu nebo skupiny domů. Současně musí platit, že v každém z těchto domů odpovídá více než polovina podlahové plochy požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.

Zákazníci, kteří používají zemní plyn pro účely uvedené výše pod písmenem b) až g), mají nárok na odběr zemního plynu osvobozeného od daně, pokud se stanou držiteli příslušného povolení, které uděluje celní úřad. I v tomto případě platí, že je nutno předložit Pražské plynárenské, a.s. kopii povolení k odběru osvobozenému od daně ze zemního plynu vydané celním úřadem.

Čestné prohlášení:

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

V případě požadavku na vydání závazného stanoviska nebo vyjádření distributora plynu týkající se technické dokumentace (např. zákresy sítí) je zapotřebí komunikovat s příslušnou distribuční společností v dané lokalitě. Podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých distribučních společností.

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Volání ze zahraničí:

+420 267 175 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

eru

Energetický regulační úřad

www.eru.cz

Všechny kontakty
10.01.2019
Večerní Prahou aneb po stopách plynových lamp s Pražskou plynárenskou už tuto sobotu 12. 1. 2019! Tentokrát...
21.12.2018
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o úpravě provozní doby v pondělí 31.12.2018....
30.11.2018
Naši lampáři rozvěcují v adventu nejen Karlův most Stejně jako v předchozích letech i letos máte možnost...
27.11.2018
  Dne 26. 11. 2018 proběhlo losování výherců naší soutěže se Zákaznickou kartou, která probíhala v termínu od...
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.