Koncern Pražská plynárenská, a.s. - dceřiné společnosti

Informační služby – energetika, a.s.

adresa: U Plynárny 500, Praha 4
IČ: 26420830

www.ise.cz

Společnost s ručením omezeným vznikla dne 20. prosince 2000. Byla založena mateřskou společností Pražskou plynárenskou, a.s., k pronájmu hardware a software, automatizovanému zpracování dat, poskytování software, školící a poradenské činnosti v oblasti informačních technologií, montáži, údržbě a servisu telekomunikačních zařízení. Dceřiná společnost Informační služby – energetika, s.r.o., byla rozhodnutím jediného společníka Pražské plynárenské, a.s., přeměněna na akciovou společnost. Usnesení Městského soudu v Praze o zápisu změny právní formy nabylo právní moci dne 3. ledna 2005. Základní kapitál společnosti je 2 000 000 Kč, podíl Pražské plynárenské, a.s., činí 100 %.

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

adresa: U Plynárny 500, Praha 4
IČ: 27403505

www.ppdistribuce.cz/

100% dceřiná společnost vznikla na základě požadavku vyplývajícího z přijaté legislativy (právní oddělení provozovatele distribuční soustavy). Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 7. prosince 2005, a její činnost byla zahájena od 1. ledna 2007 v souladu s platnou legislativou.

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
(do 25. 4. 2006 Praha–Paříž Rekonstrukce, a.s.)

adresa: U Plynárny 1450/2a, Praha 4
IČ: 47116471

www.ppsd.cz

Společnost vznikla v roce 2005 fúzí dvou dceřiných společností Pražské plynárenské a.s., a to akciové společnosti Praha - Paříž Rekonstrukce, která vznikla již v roce 1993 a společnosti Opravy plynárenských zařízení s.r.o., která působila na trhu od roku 2001.Nástupnickou organizací se stala akciová společnost Praha-Paříž Rekonstrukce, která byla následně v roce 2006 přejmenována na Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., čímž byla zřetelně vyjádřena její sounáležitost s koncernem Pražská plynárenská, a.s. Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2001 a ISO 3834-2:2006, držitelem certifikátu členství v Asociaci stavitelů plynovodů a produktovodů a dále je v systému GAS Certifikovanou a registrovanou organizací pro činnosti na plynárenských zařízeních, s právem používat značku kvality.

Pražská plynárenská Správa majetku, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

adresa: U Plynárny 500, Praha 4
IČ: 27436551

www.ppsm.cz

Společnost byla založena Pražskou plynárenskou, a.s., jako jediným zakladatelem 23. listopadu 2005 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku 15. března 2006. Rozhodnutím jediného akcionáře, společnosti Pražská plynárenská, a. s., došlo k přeměně právní formy, která nabyla účinnosti dnem 19. prosince 2011. Od tohoto data je název společnosti: Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Základní kapitál společnosti je 2 000 000 Kč. Předmětem podnikání společnosti je správa a údržba nemovitostí, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, silniční motorová doprava osobní, úklidové služby, hostinská činnost a další.

Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

adresa: U Plynárny 500, Praha 4
IČ: 63072599

www.promes.cz

Společnost Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. je nástupnickou společností Prometheus, energetické služby, s.r.o., kdy na základě rozhodnutí Představenstva Pražské plynárenské a.s., v působnosti valné hromady Prometheus, energetické služby, s.r.o. ze dne 23.8. 2011, došlo ke změně právní formy společnosti. Společnost nabízí širokou škálu energetických služeb, zahrnujících: výrobu a prodej tepelné energie, prodej plynových spotřebičů, energetické poradenství, návrh a realizace tepelného hospodářství zákazníka, kogenerační a trigenerační systémy a další.

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Volání ze zahraničí:

+420 267 175 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

eru

Energetický regulační úřad

www.eru.cz

Všechny kontakty
10.01.2019
Večerní Prahou aneb po stopách plynových lamp s Pražskou plynárenskou už tuto sobotu 12. 1. 2019! Tentokrát...
21.12.2018
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o úpravě provozní doby v pondělí 31.12.2018....
30.11.2018
Naši lampáři rozvěcují v adventu nejen Karlův most Stejně jako v předchozích letech i letos máte možnost...
27.11.2018
  Dne 26. 11. 2018 proběhlo losování výherců naší soutěže se Zákaznickou kartou, která probíhala v termínu od...
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.