Struktura ceny

EAN     

Jednoznačná identifikace „odběrného a předávacího místa“ (elektřina). Toto číslo  je platné v rámci celého území ČR a s přechodem k novému dodavateli se nemění.

Jednotkové ceny:

jsou uváděny v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ /Energetický regulační úřad)    
v Kč za MWh (megawatthodina).
Spotřeba na Vašem elektroměru je zobrazována v kWh /kilowatthodina), ve vyúčtování jsou jednotky kWh přepočteny na MWh (1 MWh =1000kWh).

Nízký tarif (NT):

se vyskytuje pouze u dvoutarifových produktů (u jednotarifových pouze VT).  NT je časové pásmo, kdy se odběr elektřiny oceňuje nižšími cenami. Důvodem je nižší zatížení elektrické rozvodné sítě v daném časovém úseku. Délka časového úseku NT se liší dle zvolené distribuční sazby.

Vysoký tarif (VT)

se vyskytuje pouze u jednotarifových produktů.

Hromadné dálkové ovládání:

(HDO -  časy spínání VT a NT) zajišťuje především povely pro přepínání tarifů (VT, NT) v elektrické síti každého distributora.

Jednotarifová sazba:
je dodávka elektrické energie účtovaná po celou dobu se stejnou sazbou.

Dvoutarifová sazba:
je sazba, kdy je dodávka v průběhu dne rozdělena do období vysokého tarifu (VT) dodávaná za vyšší cenu, a do období nízkého tarifu (NT), který je zpoplatněn nižší sazbou. NT je určen zejména pro elektrické vytápění a akumulační ohřev vody.

Struktura ceny elektrické energie

  • Neregulované platby

Silová elektřina je cena, která nepodléhá regulaci ERÚ. Tvoří přibližně polovinu celkových nákladů komodity a její výše je ovlivněna trhem, pro Vás tedy výběrem dodavatele.
Pevná cena je součástí složky Silová elektřina, je závislá na poskytované produktové řadě dodavatele elektřiny.

  • Regulované platby

Níže uvedené položky jsou dány cenovým rozhodnutími ERÚ.
Stálý měsíční plat za příkon podle velikosti hl. jističe je částka, která se odvíjí od jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem (udáváno v ampérech „A“). Jedná se o část nákladů na vybudování a údržbu distribuční soustavy, která se platí ve stálé měsíční výši bez ohledu na spotřebu. Čím vyšší je hodnota jističe, tím vyšší je i tato platba.
Cena za distribuované množství  je cena za dopravu MWh ke konečnému spotřebiteli, ta se může dělit na cenu ve VT a NT.
Cena za systémové služby je cena za vykonávané služby ČEPS, a.s., která ze zákona provozuje přenosovou soustavu ČR a zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny.
Cena za OTE je příspěvek na činnost operátora trhu s elektřinou. Více na www.ote-cr.cz.

  • Daň z elektřiny

Daň z elektřiny je zavedena od roku 2008a jedná se jednu z tzv. ekologických daní vyplývajících ze závazků vůči Evropské unii. Tuto daň odvádí dodavatel hromadně za všechny svoje klienty Celní správě

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Volání ze zahraničí:

+420 267 175 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

eru

Energetický regulační úřad

www.eru.cz

Všechny kontakty
10.01.2019
Večerní Prahou aneb po stopách plynových lamp s Pražskou plynárenskou už tuto sobotu 12. 1. 2019! Tentokrát...
21.12.2018
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o úpravě provozní doby v pondělí 31.12.2018....
30.11.2018
Naši lampáři rozvěcují v adventu nejen Karlův most Stejně jako v předchozích letech i letos máte možnost...
27.11.2018
  Dne 26. 11. 2018 proběhlo losování výherců naší soutěže se Zákaznickou kartou, která probíhala v termínu od...
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.