Zákaznický portál

On-line, snadný a přehledný přístup k informacím.

V rámci zkvalitňování stávajících služeb rozšířila Pražská plynárenská, a. s., svůj on-line Zákaznický portál. Ten je určen pro všechny zákazníky, kteří mají s touto společností uzavřenu Smlouvu o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu a elektřiny.

Portál nabízí prostřednictvím internetu snadný přístup k informacím o odběrných místech a uzavřených smlouvách. Registrovaní zákazníci si mohou rychle a jednoduše ověřit evidované platební podmínky, historii přijatých a odeslaných plateb. Dále je k dispozici přehled vystavených vyúčtování, či přehled evidovaných spotřebičů nebo stav měřících zařízení se zaznamenanými odečty. Portál navíc umožňuje oboustrannou non-stop komunikaci odběratelů s Pražskou plynárenskou, a. s.

Prostřednictvím elektronických formulářů, které jsou přizpůsobeny portálu, je možné zadat požadavek na: Změnu výše/frekvence zálohy, Změnu způsobu platby (forma platby – inkaso, příkaz k úhradě atd.), Změnu jména nebo názvu společnosti, Změnu adresních údajů (zasílací adresy, trvalého bydliště/sídla společnosti), Samoodečet (zadání kontrolního samoodečtu nebo k mimořádné faktuře), Objednávku zákaznické karty či nám zaslat Žádost o připojení k distribuční soustavě v kategoriích DOM a MO.

V rámci doplňkové podpory tak mají zákazníci Pražské plynárenské, a. s., navíc ke každému smluvnímu účtu k dispozici přehled podaných požadavků, v němž vidí souhrnné informace o podání a průběhu jejich zpracování.

Zákaznický portál naleznete na adrese: https://zakaznickyucet.ppas.cz/

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Volání ze zahraničí:

+420 267 175 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

eru

Energetický regulační úřad

www.eru.cz

Všechny kontakty
10.01.2019
Večerní Prahou aneb po stopách plynových lamp s Pražskou plynárenskou už tuto sobotu 12. 1. 2019! Tentokrát...
21.12.2018
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o úpravě provozní doby v pondělí 31.12.2018....
30.11.2018
Naši lampáři rozvěcují v adventu nejen Karlův most Stejně jako v předchozích letech i letos máte možnost...
27.11.2018
  Dne 26. 11. 2018 proběhlo losování výherců naší soutěže se Zákaznickou kartou, která probíhala v termínu od...
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.