Úhrada opravy spotřebičů

Pražská plynárenská, a.s., zajišťuje prostřednictvím nonstop asistenční služby POMOC 24 (telefonní číslo 800 134 134 nebo 840 555 333 - volba Pražská plynárenská - volba 2, POMOC 24 - volba 2) pro své zákazníky možnost využití programu Úhrada opravy spotřebičů na:

 • opravy a montáže plynových kotlů do výkonu 50 kW, plynových topidel podokenních nebo komínových, plynových průtokových ohřívačů vody a jejich plynových sporáků,
 • servis plynových i elektrických spotřebičů, výchozí a provozní revize plynových zařízení, tlakové zkoušky plynových zařízení.

Pro rychlejší vyřízení vašeho požadavku mějte u sebe poslední fakturu a Smlouvu, kterou máte s Pražskou plynárenskou, a.s., uzavřenou.

Jedná se výhradně o tyto opravy:

 • provedení havarijních zásahů a oprav výše specifikovaných spotřebičů, kdy spotřebič je v důsledku poruchy zcela nebo částečně nefunkční a navíc vzhledem k jeho závadě hrozí škoda na majetku z hlediska např. unikající vody, vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem,
 • provedení oprav nebo montáže výše specifikovaných spotřebičů v případech, kdy spotřebič je v důsledku poruchy zcela nebo částečně nefunkční, provedení oprav nebo montáže výše specifikovaných spotřebičů v případech, kdy spotřebič je v provozu, ale vykazuje nesprávnou funkci nebo některá jeho součást není funkční (např. plynový kotel, elektrokotel nebo ohřívač vody vypíná nebo vůbec nesepne, došlo k poruše systému zapalování u plynového topidla, došlo k poruše pojistky u plynové trouby sporáku nebo topného tělesa, došlo k poruše ventilátoru nebo kompresoru u klimatizací nebo tepelných čerpadel, provedení oprav přímého příslušenství kotlů, ohřívačů vody, topidel, klimatizací nebo tepelných čerpadel v případech, kdy je spotřebič v důsledku poruchy zcela nebo částečně nefunkční).
 • revize a tlakové zkoušky plynových zařízení (tzv. revize plynu) napomáhají předcházení případným požárům, poškození zdraví a dalším mimořádným událostem tím, že včas odhalí závady a provozní nedostatky na plynovém zařízení a jeho okolí, které ovlivňují jeho funkčnost. Revizní technik také kontroluje, zda má plynový spotřebič správné podmínky pro bezpečný provoz, jako je dostatečná cirkulace čerstvého vzduchu, funkčnost komína apod.
 • revizi plynových zařízení a případnou zkoušku těsnosti provádí technik, jehož způsobilost byla ověřena organizací státního odborného dozoru.

Podmínky, za kterých je možné poskytnout úhradu:

 • musíte být zákazníkem Pražské plynárenské, a.s., v kategorii Domácnost/Maloodběr
 • nemáte vůči Pražské plynárenské, a.s., žádné neuhrazené pohledávky
 • pokud jste již Zákaznickou výhodu čerpal, nesmí její doba platnosti přesahovat datum 31.12.2020, další výhodu můžete čerpat až po uplynutí této doby
 • celková výše všech oprav nesmí přesáhnout 10 000,- Kč
 • celková doba závazu nesmí přesáhnout dobu 10 let
 • spotřebič musí být opravitelný a běžně dostupný na trhu v ČR
 • zákazník musí vždy při realizaci opravy podepsat formulář Zákaznická výhoda - délka závazku je závislá na druhu opravy a roční spotřebě plynu a vždy ji určuje PP
 • pokud jste již Zákaznickou výhodu čerpal, bude celková doba závazku tvořena součtem neuplynulé doby z předcházejícího závazku a doby realizace nově požadované služby

V případě, že nebudou splněny výše uvedené podmínky Programu, je PP, a. s., oprávněna uzavření Dohody odmítnout.

Upozornění

Pokud zákazník před uplynutím sjednané doby závazku uvedené v Dohodě přestane z jakéhokoli důvodu od PP, a. s., plyn nebo elektřinu odebírat, je povinen PP, a. s., uhradit náklady oprav (y) nebo montáže, které v souvislosti s uzavřením Dohody, či s uzavřením předcházející Dohody či předcházející změny Smlouvy (Dodatku) PP, a.s., zaplatila, pakliže se se zákazníkem nedohodne jinak, PP, a. s., proto doporučuje pro případ, že zákazník nemůže dodržet sjednanou dobu závazku uvedenou v Dohodě (například z důvodu stěhování), navštívit v předstihu její obchodní kanceláře, kde s ním projednají jiný možný způsob řešení.

VÍCE INFORMACÍ A PODMÍNKY PROGRAMU NALEZNETE V PŘÍLOHÁCH NÍŽE

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Volání ze zahraničí:

+420 267 175 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

eru

Energetický regulační úřad

www.eru.cz

Všechny kontakty
10.01.2019
Večerní Prahou aneb po stopách plynových lamp s Pražskou plynárenskou už tuto sobotu 12. 1. 2019! Tentokrát...
21.12.2018
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o úpravě provozní doby v pondělí 31.12.2018....
30.11.2018
Naši lampáři rozvěcují v adventu nejen Karlův most Stejně jako v předchozích letech i letos máte možnost...
27.11.2018
  Dne 26. 11. 2018 proběhlo losování výherců naší soutěže se Zákaznickou kartou, která probíhala v termínu od...
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.