Pojištění AXA ASSISTANCE pro BD a SV

Pojištění AXA ASSISTANCE – bytová družstva a společenství vlastníků nabízí„Pojištění technické asistence“ Pojistný program Právnické osoby PP-PO-PP ze dne 1.12.2014, které obsahuje pojištění „Technické asistence“,  kdy předmětem pojištění je poskytnutí pojistného plnění oprávněné osobě formou asistenčních služeb, případně formou úhrady prací provedených dodavatelem služeb, v rozsahu a za podmínek stanovených v PP-PO-PP, pro služby:

Havarijní stavy

příjezd technika na místo události zdarma a do 5 000 Kč jsou hrazeny elektrikářské práce, instalatérské práce, sklenářské práce, plynařské práce, topenářské práce a čištění kanalizací.

Zablokování hlavních vchodových dveří

příjezd zámečníka na místo události  zdarma a do 2 000 Kč jsou hrazeny zámečnické práce.

Drobný materiál hrazen do výše 500 Kč.

Pojištění AXA ASSISTANCE

bytová družstva a společenství vlastníků „Pojištění technické asistence“ se vydává pouze pro BD a SV, která jsou zákazníky Pražské plynárenské, a. s., pro dodávky zemního plynu nebo elektřiny.

Pojištění AXA ASSISTANCE

bytová družstva a společenství vlastníků „Pojištění technické asistence“ se vydává buď ze strany PP v rámci realizovaných marketingových a prodejních aktivit nebo na základě požadavku zákazníka a zároveň za předpokladu splnění požadovaných kritérií ze strany PP, a. s.  Zároveň zákazník nesmí mít vůči Pražské plynárenské, a. s., žádné finanční závazky. 

Pojištění AXA ASSISTANCE

bytová družstva a společenství vlastníků „Pojištění technické asistence“ – se vydává formou samolepky v požadovaném počtu vchodů pro jedno BD nebo SV.

Číslo pojištění je číslo smlouvy u PP, a. s.

Využití Pojištění AXAASSISTANCE – bytová družstva a společenství vlastníků „Pojištění technické asistence“

Pojištění AXAASSISTANCEje určeno k identifikaci jejího oprávněného držitele u partnera pojištění AXA ASSISTANCE.

  • Pojištění AXA ASSISTANCE je platné pouze s uvedeným číslem pojištění = číslem smlouvy u Pražské plynárenské, a. s., jejího držitele.
  • Pokud zákazník vypoví smluvní vztah s Pražskou plynárenskou, a. s., nesmí být ode dne ukončení dodávkyna odběr energií (plyn, elektřina) pojištění používáno. Pojištění je ukončeno.
  • Pražská plynárenská, a.s., ručí za to, že s osobními údaji držitele karty je nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat.
  • V případě využití Pojištění AXA ASSISTANCE – bytová družstva a společenství vlastníků „Pojištění technické asistence“ je třeba postupovat dle pokynů uvedených na samolepce pojištění – kontakt na Asistenční telefonní linku AXA ASSISTANCE +420 272 101 092 – 24 hod. denně 7 dní v týdnu.

 

 

Technická asistence 
Celkový roční limit pojistného plnění 20 000 Kč
Služba  Limit poj. plnění na událost
Havarijní stav
příjezd technika na místo události plně hrazen
elektrikářské práce 5 000 Kč
instalatérské práce
sklenářské práce
plynařské práce
topenářské práce
čištění kanalyzací
drobný materiál 500 Kč
Zablokování hlavních vchodových dveří
příjezd zámečníka na místo události plně hrazen
zámečnické práce 2 000 Kč
drobný materiál 500 Kč

Pojistné podmínky

Výluky z pojištění  viz čl. 10  Pojistných podmínek „Pojistného programu Právnické osoby.

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Volání ze zahraničí:

+420 267 175 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

eru

Energetický regulační úřad

www.eru.cz

Všechny kontakty
10.01.2019
Večerní Prahou aneb po stopách plynových lamp s Pražskou plynárenskou už tuto sobotu 12. 1. 2019! Tentokrát...
21.12.2018
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o úpravě provozní doby v pondělí 31.12.2018....
30.11.2018
Naši lampáři rozvěcují v adventu nejen Karlův most Stejně jako v předchozích letech i letos máte možnost...
27.11.2018
  Dne 26. 11. 2018 proběhlo losování výherců naší soutěže se Zákaznickou kartou, která probíhala v termínu od...
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.