Karta AXA ASSISTANCE PRO DOMÁCNOSTI

Karta AXA ASSISTANCE – základní program nabízí „Pojištění asistenčních služeb v domácnosti“ Pojistný program Základ PP-D-PP-ZÁKLAD ze dne 1.7.2014 , které obsahuje pojištění „Technické asistence“,  kdy předmětem pojištění je poskytnutí pojistného plnění oprávněné osobě formou asistenčních služeb, případně formou úhrady prací provedených dodavatelem služeb, v rozsahu a za podmínek stanovených v PP-D-PP-ZÁKLAD, pro služby:

      

  • Havarijní stavy  - příjezd technika na místo události zdarma a do 2000 Kč jsou hrazeny elektrikářské práce, instalatérské práce, sklenářské práce, plynařské práce a topenářské práce,  Zablokování hlavních vchodových dveří příjezd zámečníka na místo události  zdarma a do 2000 Kč jsou hrazeny zámečnické práce.
  • Karta AXA ASSISTANCE – základní program  „Pojištění asistenčních služeb v domácnosti“ se vydává pouze zákazníku Pražské plynárenské, a. s., v kategorii Domácnost pro dodávky zemního plynu nebo elektřiny. 
  • Karta AXA ASSISTANCE – základní program  „Pojištění asistenčních služeb v domácnosti“se vydává buď ze strany PP v rámci realizovaných marketingových a prodejních aktivit nebo na základě požadavku zákazníka a zároveň za předpokladu splnění požadovaných kritérií ze strany PP, a. s.  Zároveň zákazník nesmí mít vůči Pražské plynárenské, a. s., žádné finanční závazky. 
  • Karta AXA ASSISTANCE – základní program „Pojištění asistenčních služeb v domácnosti“ – se vydává na jedno odběrní místo = 1 Karta AXA ASSISTANCE – základní program nabízí „Pojištění asistenčních služeb v domácnosti“.

Číslo pojištění na kartě AXA ASSISTANCE – základní program „Pojištění asistenčních služeb v domácnosti“ je číslo smlouvy u PP, a. s.

Používání karty AXA ASSISTANCE – základní program  „Pojištění asistenčních služeb v domácnosti“.

Karta AXA ASSISTANCEje určena k identifikaci jejího oprávněného držitele u partnera pojištění AXA ASSISTANCE.

  1. Karta je platná pouze s číslem pojištění = číslem smlouvy u Pražské plynárenské, a. s., jejího držitele.
  2. Držitel karty je povinen neprodleně oznámit její ztrátu nebo odcizení Pražské plynárenské, a. s., která mu vystaví zdarma novou kartu, pokud splňuje podmínky pro její vydání.
  3. Pokud zákazník vypoví smluvní vztah s Pražskou plynárenskou, a. s., nesmí být ode dne ukončení dodávkyna odběr energií (plyn, elektřina) karta používána. Pojištění je ukončeno.
  4. Pražská plynárenská, a.s., ručí za to, že s osobními údaji držitele karty je nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat.
  5. V případě využití karty AXA ASSISTANCE – základní program  „Pojištění asistenčních služeb v domácnosti“ je třeba postupovat dle pokynů na ní uvedených – kontakt na Asistenční telefonní linku AXA ASSISTANCE +420 272 101 092 – 7 dní v týdnu.

Rozsah služeb:

Technická asistence 
Služba  Limit poj. plnění na událost
Havarijní stav
příjezd technika na místo události plně hrazen
elektrikářské práce 2 000 Kč
instalatérské práce
sklenářské práce
plynařské práce
topenářské práce
Zablokování hlavních vchodových dveří
příjezd zámečníka na místo události plně hrazen
zámečnické práce 2 000 Kč

Pojistné podmínky

Výluky z pojištění viz čl. 10 Pojistných podmínek „Pojištění asistenčních služeb v domácnosti.

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Volání ze zahraničí:

+420 267 175 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

eru

Energetický regulační úřad

www.eru.cz

Všechny kontakty
10.01.2019
Večerní Prahou aneb po stopách plynových lamp s Pražskou plynárenskou už tuto sobotu 12. 1. 2019! Tentokrát...
21.12.2018
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o úpravě provozní doby v pondělí 31.12.2018....
30.11.2018
Naši lampáři rozvěcují v adventu nejen Karlův most Stejně jako v předchozích letech i letos máte možnost...
27.11.2018
  Dne 26. 11. 2018 proběhlo losování výherců naší soutěže se Zákaznickou kartou, která probíhala v termínu od...
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.